Everts-Pol

Adres:
ul. Kolumba 21
02-288 WARSZAWA
POLAND

tel. +48 22 868-36-97
tel. +48 22 868-49-31
fax. +48 22 868-36-87

EURO account: PL RAIFFEISEN BANK 40 1750 0009 0000 0000 0097 8299
PLN account: RAIFFEISEN BANK 46 1750 0009 0000 0000 0097 8288

KSR: 0000099441
NIP: 5220213048
REGON: 010327740
Kapitał zakładowy 240 000,00 zł
Sąd Rej. dla M.St. Warszawy w W-wie
XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

skype: everts-pol
Sales : info@everts-pol.pl
Export : office@everts-pol.pl

Opening Hours :
Mon- Fri : 8:00 – 18:00
Sat: 8:00 – 14:00